Bildiri Gönderimi

Bildiri Gönderimi

Bildiriler Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanmalı ve başlık açıklayıcı olmalıdır.

Hazırlayanlar bölümünde çalışmaya katılanların ad ve soyadları, çalıştıkları kurum bilgileri belirtilmelidir.

Bildiriler olgu sunumu veya araştırma makalesi şeklinde gönderilmelidir.

İngilizce olarak gönderilen bildirilerde figür, resim kabul edilmeyecektir.

İngilizce ve Türkçe olarak gönderilen araştırma makalelerinde materyal ve metod bölümünün detaylı yazılması gerekmektedir.

Bildiriyi sunacak kişinin adı, soyadı olmalıdır.

Türkçe gönderilen bildiriler arasından uygun görülenler kongrede poster veya sözlü sunum şeklinde kabul edilecektir.

İngilizce gönderilen bildirilerden kabul edilenler SCIE indeksinde yer alan UHOD dergisinde supplement olarak yayınlanacaktır.


Araştırma Makaleleri İçin Özetler;

a) Amaç,

b) Gereç ve yöntem,

c) Bulgular (sayısal veri ve / veya istatistik veri kapsamalıdır.)

d) Tartışma ve Sonuçlar bölümünü içermelidir.


Vaka Sunumları için Özetler;

a) Giriş,

b) Vaka Sunum/Sunumları

c) Tartışma ve Sonuçlar


Kaynaklar ve anahtar kelimelerin sayısı 5 ‘i geçmemelidir.

Özetlerin 400 kelimeyi aşmayacak şekilde hazırlanması gerekmektedir.

Online olarak gönderilen bildirinin, onaylandıktan sonra bir nüsha çıktısının alınıp saklanması gerekmektedir.

Posterler, e- poster olarak dijital monitörlerden sergileneceği için A4 ebatında PDF formatında hazırlanmalıdır.

Başvuruların değerlendirilmesi, toplantı bilim kurulu ve danışma kurulu tarafından yapılacak katılımcılara bildirilecektir.  Poster olarak kabul edilecek bildiriler Organizasyon Sekreterliği tarafından yazarlara bildirilecektir.

Bildiri özetleri için son gönderi tarihi 5 Mayıs 2023 'dür.

Toplantı boyunca e-poster sunumları için özel bir yer ayrılmış olacak ve e-posterler dijital monitörlerden 09:00 - 18:00   saatleri arasında sergilenebilecektir.

Posta veya faks yolu ile gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kabul edilen posterin eğer sözel olarak sunulması kararı alınırsa sorumlu yazara e-mail yoluyla bildirilecektir.

BİLDİRİ GÖNDERİMİ