Bildiri Özeti Gönderimi

BİLDİRİ ÖZETİ

Bildiriler hem Türkçe hem İngilizce olarak hazırlanabilir ve başlık açıklayıcı olmalıdır.

• Türkçe gönderilen bildiriler kongre bildiri kitabı için, İngilizce gönderilen bildiriler UHOD Dergisinde yayınlanmak için değerlendirmeye alınacaktır.

• İngilizce gönderilecek bildiriler için, İngilizce bildiri gönderimi sayfasındaki detaylar dikkate alınmalıdır.

Hazırlayanlar bölümünde çalışmaya katılanların ad ve soyadları, çalıştıkları kurum bilgileri belirtilmelidir.

Bildiriyi sunacak kişinin adı, soyadı olmalıdır.


Araştırma Makaleleri İçin Özetler ;

a) Amaç,

b) Gereç ve yöntem,

c) Bulgular (sayısal veri ve / veya istatistik veri kapsamalıdır.)

d) Tartışma ve Sonuçlar bölümünü içermelidir.


Vaka Sunumları için Özetler ;

a) Giriş,

b) Vaka Sunum/Sunumları

c) Tartışma ve Sonuçlar


Kaynaklar ve anahtar kelimelerin sayısı 5 ‘i geçmemelidir.

Özetlerin 400 kelimeyi aşmayacak şekilde hazırlanması gerekmektedir.

Online olarak gönderilen bildirinin, onaylandıktan sonra bir nüsha çıktısının alınıp saklanması gerekmektedir.

Posterler, e- poster olarak dijital monitörlerden sergileneceği için A4 ebatında PDF formatında hazırlanmalıdır.

Başvuruların değerlendirilmesi, toplantı bilim kurulu ve danışma kurulu tarafından yapılacak katılımcılara bildirilecektir.   Poster olarak kabul edilecek bildiriler Organizasyon Sekreterliği tarafından yazarlara bildirilecektir.

Bildiri özetleri için son gönderi tarihi 8 Mayıs 2022 'dir.

Toplantı boyunca e-poster sunumları için özel bir yer ayrılmış olacak ve e-posterler dijital monitörlerden 09:00 - 18:00   saatleri arasında sergilenebilecektir.

Posta veya faks yolu ile gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kabul edilen posterin eğer sözel olarak sunulması kararı alınırsa sorumlu yazara e-mail yoluyla bildirilecektir.

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildiri Gönderimi Sona Ermiştir.