MenüFOTOĞRAFLARLA ‘GÜZEL TÜRKİYE’M’ YARIŞMASI

Kurallar:

1- Yarışmamız ulusal katılıma açıktır. Aşağıda özellikleri belirtilen kişiler yarışmaya katılabilir.

2- Bu yarışmaya " kemik iliği nakli ( hematopoetik kök hücre nakli)" tedavisi görmüş hasta veya hasta yakınları ya da bu alanda çalışan sağlık personeli katılabilirler.

3- Yarışmacılar yarışmaya daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış fotoğraflarla başvuru yapabilirler.

4- Yarışmaya son başvuru tarihi 30 Mart 2018'dir.

5- Eserler (Fotoğraflar) yarışmacılara ait olmalı ve başka eserler ile benzer özellikler taşımamalıdır.

6- Kimlik bilgisi dosyası: yarışmacının adı-soyadı, mesleği, yaşı, cinsiyeti, e-posta adresi, yaşadığı il, telefon numarası bilgilerini içermelidir.

7- Başvuru için şarkı sözü dosyası ve kimlik bilgisi dosyası olmak üzere elektronik ortamda iki dosya www.kanvekemikiliginaklidernegi.org adresindeki linke.

8- Resimler 150-300 dpi çözünürlükte olmalı, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kısa kenar en az 1920 piksel olmalı ve dosya boyutu 2md ‘ den az 4mb ‘ dan fazla olmamalı jpeg formatında gönderilmelidir.

9- Ödül olarak: Birinciye: 3.000 , İkinciye: 2.000 , Üçüncüye: 1.000 verilecektir.

Aynı dereceye birden fazla yarışmacı uygun görüldüğünde, ödül yarışmacılar arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.

10- Yarışmada ilk üçe giren fotograflar websitesinde ve gerekirse basılı olarak da sergilenecektir.

Yarışmaya katılan fotoğraflara (eserlere) (yayınları bastırılıp çoğaltılmış olsa da) telif ücreti veya ücret yerine geçecek herhangi bir karşılık ödenmeyecektir.

11- Yarışmaya katılan eserler (fotoğraflar) gerek görüldüğü takdirde, telif hakları Kan ve Kemik İliği Nakli Derneğinde olmak kaydıyla yazarın Rumuzlu adıyla yayımlanabilecektir. Yarışmaya katılan yarışmacılar eserleriyle ilgili basım, yayım, devir, dağıtım vb. her türlü telif haklarını Kan ve Kemik İliği Nakli Derneğine devredeceklerdir. Değerlendirme jürisinde görev alan kişiler, bu kişilerle birinci dereceden kan bağı olanlar ile onların yakınları yarışmaya katılamazlar.

12- Eserler milli ve manevi değerlere, genel ve evrensel ahlak ile insanlık ilkelerine uygun olmalıdır.

13- Yarışmaya katılan eserlerin, intihal (çalıntı) veya suç unsuru içermesi vb. durumlarda (yayınların) içindeki tüm bilgilerin hukuki ve cezai sorumluluğu yarışmacıya aittir.

14- İhtilaf halinde Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri yetkilidir.

15- Şartnameye uymayan katılımcıların eserleri değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.

16- Sonuçların resmi duyurusu 29-31 Mart 2018 tarihinde yapılacak olan 3. Kan ve Kemik İliği Nakli Kongresinde ve www.kanvekemikiliginaklidernegi.org adresinde yapılacaktır.

17- Yarışmaya katılanlar yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılırlar.

18- Yarışmayla ilgili her türlü duyuru www.kanvekemikiliginaklidernegi.org adresinden ilan edilecektir. Yarışmayla ilgili sorularınız için www.kanvekemikiliginaklidernegi.org adresindeki iletişim kutusuna e-posta gönderebilirsiniz.