Kayıt

Kayıt Ücreti
Online Kayıt Ücreti 2.950. -TL

Kayıt ücretine; e-salona, e-stand alanı ve e-poster salonuna girisleri kapsamaktadır.

Kayıt islem ödemesinden sonra tarafınıza iletilecek kullanıcı adı ve sifre ile giris saglanacaktır.

Belirtilen fiyata KDV ilave edilecektir.

Tüm Sponsorluk iptal talepleri yazılı olarak bildirilmelidir. 07 Agustos 2020 tarihine kadar iptal edilen sponsorluklarda %50 iade yapılacaktır. 07 Agustos 2020 tarihinden sonra yapılacak iptallerde herhangi bir ücret iadesi yapılamayacaktır.